Zarządzenie nr A-0212-2/21

Zarządzenie nr A-0212-2/21

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Lęborku 

z dnia 1 lutego  2021

 

w sprawie profilaktyki i koniecznosci podejmowania działań zapobiegawczych przed

rozprzestrzenianiem wirusa SARS-CoV-2