Zamówienia publiczne

Artykuły

  • A-351-1/17

    Dyrektor Sądu Rejonowego w Lęborku przedstawia informację z otwarcia składanych ofert i wybór najkorzystniejszej oferty do zamówienia: "Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości na terenie budynków Sądu Rejonowego w Lęborku w 2018 roku"

    Czytajwięcejo:
  • A-351-2/17 Usługi społeczne

    Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne na wykonywanie usług ochrony osób i mienia w obiektach Sądu Rejonowego w Lęborku

    Czytajwięcejo: