Wykonanie remontu elewacji budynku Sądu Rejonowego w Lęborku” – A-26-5/21

Sąd Rejonowy w Lęborku uprzejmie informuje, że prowadzi przedmiotowe postępowanie w formie elektronicznej za pomocą systemu SmartPZP zapewniającego obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości dostępnym pod adresem https://ezamowienia.ms.gov.pl/

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto w Systemie.

Wykonawca posiadający konto ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
Szczegółowa instrukcja użytkownika wykonawcy dostępna jest na stronie https://ezamowienia.ms.gov.pl/ w zakładce e-learning.

Rejestr zmian dla: Wykonanie remontu elewacji budynku Sądu Rejonowego w Lęborku” – A-26-5/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lęborku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-07-18
Publikacja w dniu:
2021-07-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lęborku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-07-17
Publikacja w dniu:
2021-07-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lęborku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-07-15
Publikacja w dniu:
2021-07-15
Opis zmiany:
b/d