Podstawa prawna

Sąd Rejonowy w Lęborku działa na podstawie:
- Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;
- ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2062).

Konstytutywne podstawy statusu prawnego dla sądu stanowi art. 10 (trójpodział władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej) i art. 175 (wymiar sprawiedliwości w RP sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne, sądy wojskowe) Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz art. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2062) stanowiący, iż sądami powszechnymi są sądy rejonowe, sądy okręgowe oraz sądy apelacyjne.

Podstawy prawne organizacji Sądu Rejonowego w Lęborku:
- ustawa z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2062);
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. z 2014 r. poz 1744);
- rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015r. poz. 2316 ze zm.);
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2001r. w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 106, poz. 1161);
- zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych (Dz. Urz. Ministerstwa Sprawiedliwości Nr 2, poz. 7 i Nr 5, poz. 23, z 2003r. Nr 2, poz. 9 i Nr 4, poz. 17 oraz z 2004r. Nr 1, poz. 3).

Rejestr zmian dla: Podstawa prawna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lęborku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-25
Publikacja w dniu:
2021-02-25
Opis zmiany:
b/d