Otwarcie Klubu Osiedlowego Baza w Lęborku

W dniu 22.06.2021 r. zorganizowano oficjalne otwarcie Klubu Osiedlowego Baza w Lęborku w ramach, którego działa Ośrodek Pracy z Młodymi Nasze Miejsce. Dzięki współpracy pomiędzy Urzędem Miejskim w Lęborku, Stowarzyszeniem Eduq oraz Wielkopolskim Stowarzyszeniem Kuratorów Sądowych udało się z powodzeniem realizować ideę zaangażowania kuratorów sądowych w funkcjonowanie środowiska lokalnego. Działająca od 01.01.2020 r. placówka wychowawczo – resocjalizacyjna, w której organizację i funkcjonowanie zaangażowali się kuratorzy z Lęborka, trwa dzięki wykorzystaniu funduszy w ramach projektu Ożywiony Lębork „NOWY ŚWIAT” - usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji w latach 2020-2022

W seminarium uczestniczyła Pani Prezes Sądu Rejonowego w Lęborku sędzia Katarzyna Wesołowska oraz Przewodnicząca III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich sędzia Romana Płatek, Starosta Lęborski p. Alicja Zajączkowska, Sekretarz Miasta Marian Kurzydło oraz Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych Wojciech Mroczkowski. Prelegentami byli również przedstawiciele środowisk naukowych profesorowie: Przemysław Frąckowiak (PUSS w Pile) oraz Piotr Chomczyński (Uniwersytet Łódzki), reprezentanci placówek resocjalizacyjnych oraz organizacji pozarządowych.

Równolegle do I Spotkania Praktyków Pomocy i Wsparcia odbyło się szkolenie dla kuratorów społecznych, kuratorów zawodowych, pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych oraz dzielnicowych nt. Kształtowania umiejętności rozpoznawania werbalnych i pozawerbalnych symptomów kłamstwa (prowadzenie prof. Piotr Chomczyński Uniwersytet Łódzki).

Zarówno część seminaryjna, jak i szkoleniowa, realizowane były zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami pandemicznymi.