Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • Zarządzenie nr A-0212-7/21

  Zarządzenie nr A-0212-7/21
  Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Lęborku
  z dnia 1 czerwca 2021 roku
  w sprawie profilaktyki i konieczności podejmowania działań zapobiegawczych przed rozprzestrzenieniem wirusa SARS-CO-V-2

  Czytajwięcejo:
 • Zarządzenie nr A-0212-4/21

  Zarządzenie nr A-0212-4 /21
  Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Lęborku
  z dnia 1 marca 2021 r.

  w sprawie profilaktyki i konieczności podejmowania działań zapobiegawczych przed
  rozprzestrzenianiem wirusa 
  SARS-CoV-2

  Czytajwięcejo:
 • V Wydział Ksiąg Wieczystych

  Rozpatrywanie spraw do prowadzenia ksiąg wieczystych oraz do innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczysto-księgowego.

  Czytajwięcejo:
 • KOMUNIKAT:

  1. Strony, uczestnicy postępowań sądowych i pełnomocnicy będą wpuszczani do budynku Sądu Rejonowego w Lęborku nie wcześniej niż 10 minut przed planowanym terminem rozprawy czy posiedzenia;
  2. Na teren sądu wejść można jedynie w maseczce ochronnej, zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 2 b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.792);
  3. Zobowiązuje się każdą osobę wchodzącą na teren sądu do zdezynfekowania rąk płynem na bazie alkoholu (min. 60%) znajdującym się przy głównych wejściach - obok pomieszczeń zajmowanych przez ochronę budynku;
  4. Należy zachowywać bezpieczną odległość od rozmówcy (min. 1,5 metra);
  5. Należy unikać przebywania w grupach powyżej dwóch osób;
  6. W celu sprawnego toku postępowań sądowych oraz umożliwienia przeprowadzenia kwarantanny, czy też dezynfekcji korespondencji, o której mowa w § 1, rekomenduje się pełnomocnikom oraz stronom i uczestnikom postępowań sądowych kierowanie do sądu pism procesowych w taki sposób, aby wpłynęły do sądu co najmniej 2 dni przed planowanym terminem rozprawy czy też posiedzenia;
  7. Informujemy, że w budynku Sądu przy Placu Kopernika 4 znajduje się skrzynka do składania korespondencji dla interesantów, w której można umieszczać wszelką koresponduję kierowaną do tut. Sądu;
  8. Kasa Sądu jest nieczynna do odwołania. Prosimy o realizację płatności na rachunki bankowe. 

Galerie zdjęć