Lista Sędziów i Asesorów z podziałem czynności

 

LISTA SĘDZIÓW SĄDU REJONOWEGO W LĘBORKU

Lp.

Imię i nazwisko

Wydział

Funkcja

1.

Tomasz Laskowski

I Cywilny

 

2.

Zdzisław Namiotko

I  Cywilny

Przewodniczący I Wydziału Cywilnego 

3.

Anna Olszewska

I Cywilny

Wiceprezes

4.

Aleksandra Sobczak-Michalak

I Cywilny

 

5.

Artur Orlikowski

I Cywilny

 

6.

Agnieszka Pawlicka-Sikora

II Karny

 

7.

Romana Płatek

II Karny

Przewodniczący III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich

8.

Katarzyna Wesołowska

II Karny

Prezes Sądu, Przewodniczący II Wydziału Karnego

9.

Iwona Wańczycka

II Wydział Karny

 
10. Natalia Jesionek III Rodzinny i Nieletnich  

11.

Małgorzata Frąckowiak-Mitura

III Rodzinny i Nieletnich

 

12.

Marcin Kiedrowicz

II Wydział Karny

 

 

 

 

* po kliknięciu na nazwisko Sędziego, wyświetli się zakres czynności wybranego Sędziego