Konta bankowe

Dochody budżetowe

BANK NBP O/O Gdańsk
Nr 33 1010 1140 0031 7322 3100 0000

opłaty sądowe, wpisy, grzywny, koszty sądowe

Wpłatę należy opisać podając: tytuł wpłaty, sygnaturę akt sprawy, numer wydziału, którego wpłata dotyczy

Sumy depozytowe

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku
PLN Nr 89 1130 1017 0021 1001 0690 0004
USD Nr 62 1130 1017 0021 1001 0690 0005
EUR Nr 46 1130 1017 0021 1001 0690 0002
CHF Nr 73 1130 1017 0021 1001 0690 0001
GBP Nr 19 1130 1017 0021 1001 0690 0003

kaucje, poręczenia, depozyty, zabezpieczenia majątkowe

Przy dokonywaniu wpłaty należy podać sygnaturę sprawy

 

Ponadto informujemy, że zgodnie z zapisem art. 83a Ustawy o finasach publicznych, od 01.01.2015r. sumy depozytowe podlegają konsolidacji Ministra Finasów. W związku z tą zmianą, wpłaty i wypłaty dla sum depozytowych NIE BĘDĄ REALIZOWANE W KASIE SĄDU.

Od 01.01.2015r. wpłaty i wypłaty sum depozytowych należy realizować wyłącznie poprzez ww. rachunki bankowe.

Zaliczki na koszty postępowania sądowego

BANK NBP O/O Gdańsk
Nr 70 1010 1140 0031 7313 9800 0000

zaliczki na koszty postępowania sądowego - zaliczki na czynności biegłego, kuratora, tłumacza, zaliczki na koszty ogłoszeń prasowych
opłaty za wpis w Rejestrze Spadkowym

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

BANK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Nr 61 1130 1121 0006 5595 5920 0001

nawiązki oraz świadczenia pieniężne

Rejestr zmian dla: Konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lęborku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Ireneusz Michalski
Dokument z dnia:
2017-09-25
Publikacja w dniu:
2017-09-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lęborku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Ireneusz Michalski
Dokument z dnia:
2017-09-25
Publikacja w dniu:
2017-09-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lęborku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Ireneusz Michalski
Dokument z dnia:
2017-09-25
Publikacja w dniu:
2017-09-25
Opis zmiany:
b/d