Konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Lęborku A-111-5/19

Zarządzenie Nr A-0211-12/19

p.o. Dyrektora Sądu Rejonowego w Lęborku

z dnia  16 października 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko stażysty w Sądzie Rejonowym

w Lęborku 

 

p.o. Dyrektora Sądu Rejonowego w Lęborku na podstawie art. 3 b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz. U. z 2018.577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 400) ogłasza nabór kandydatów w drodze konkursu na stanowisko „ stażysta” w Sądzie Rejonowym w Lęborku w pełnym wymiarze czasu pracy –  1 etat na czas określony.

 

Pełna treść zarządzenia i niezbędne pliki znajdują się w plikach do pobrania