Informacja dla osób niepełnosprawnych

 

 

Informacja dla osób niepełnosprawnych

Uprzejmie informujemy, iż główny budynek Sądu Rejonowego w Lęborku jest częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Wejście dla osób niepełnosprawnych do budynku Sądu Rejonowego w Lęborku odbywa się wjazdem znajdującym się przy Placu Kopernika 4.

W celu ułatwienia dostępu i poruszania się osób niepełnosprawnych po budynku Sądu, podjęte zostały następujące działania.

1.Przed budynkiem Sądu znajdują się wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

2.W budynku głównym Sądu na parterze znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

3.W budynku głównym Sądu na parterze usytuowana jest Kasa Sądu, sale rozpraw oraz księgowość.

Budynek nie jest przystosowany natomiast od strony architektonicznej dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku.

Ponadto informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ze zm.) osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usługi tłumacza języka migowego w- terminie 3 dni roboczych przed tym zdarzeniem przy pomocy pracownika sekretariatu wydziału lub wykorzystując dostępny środek komunikacji.

Osoby uprawnione prosimy przed wizytą w Sądzie o zgłoszenie takiego faktu w Oddziale administracyjnym lub w Sekretariatach Wydziałów. Pozwoli nam to oddelegować pracownika, który zapewni Państwu odpowiedni poziom obsługi.

Kontakt telefoniczny z oddziałem administracyjnym:

Nr telefonu: 59 8636836,

Adres email: administracja@lebork.sr.gov.pl