Biuro Obsługi Interesanta i Czytelnia Akt

Biuro Obsługi Interesanta – pok. 11 (budynek przy pl. Kopernika 4)

e-mail: boi@lebork.sr.gov.pl

Godziny pracy: 

poniedziałki w godz. 8:00 - 18:00

od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 15:00

Czytelnia akt – pok. 12 (budynek przy pl. Kopernika 4)

Godziny pracy: 

poniedziałki w godz. 9:00 - 14:30

od wtorku do piątku w godz. 9:00 - 14:30

Telefony do Biura Obsługi Interesanta:

 • 059 86 36 860 - informacje w sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych

Zakres Działania Biura Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Lęborku:

 • udzielanie informacji o sprawach rozpoznawanych przed Sądem Rejonowym w Lęborku na podstawie systemu repertoryjno-biurowego SAWA (bez wglądu do akt);
 • informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw;
 • udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym m.in. przez informowanie, w miarę możliwości odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych, wpisanych na listę ministra sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach , których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;
 • informowanie o zasadach usprawiedliwiania nieobecności;
 • udostępnianie informacji o terminach i miejscach rozpraw oraz posiedzeń sądu;
 • informowanie o wysokości kosztów sądowych i opłatach kancelaryjnych, sposobie ubiegania się o zwolnienie od ich uiszczenia, sposobie uiszczania oraz numerach kont bankowych sądu;
 • wydawanie odpisów dokumentów na podstawie sądowych systemów teleinformatycznych lub akt sądowych po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;
 • informowanie o środkach odwoławczych i terminach ich wnoszenia;
 • wydawanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z posiedzenia lub rozprawy sądu po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;
 • udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem;
 • informowanie o zasadach zwrotu kosztów podróży i utraconych zarobków lub dochodów dla świadków;
 • informowanie o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu;
 • informowanie o przesłankach ustanowienia pełnomocnika/obrońcy z urzędu;
 • udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism;
 • potwierdzanie tożsamości użytkowników zarejestrowanych w portalu informacyjnym;
 • udostępnianie stronom postępowania, ich pełnomocnikom oraz innym uprawnionym osobom akt sprawy w celu ich przeglądania i sporządzania fotokopii;
 • udzielanie odpowiedzi na e-maile wpływające na skrzynkę BOI;
 • informowanie o Portalu Informacyjnym;
 • kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w BOI nie będzie możliwe;
 • udostępnianie ankiet badających satysfakcję z obsługi interesanta.


Rejestr zmian dla: Biuro Obsługi Interesanta i Czytelnia Akt

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lęborku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-04-22
Publikacja w dniu:
2021-04-22
Opis zmiany:
Zmiana godzin pracy czytelni - Zarządzenie nr A-0212-4 /21 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Lęborku z dnia 1 marca 2021 r.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lęborku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-26
Publikacja w dniu:
2021-02-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lęborku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-25
Publikacja w dniu:
2021-02-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lęborku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-25
Publikacja w dniu:
2021-02-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lęborku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-12
Publikacja w dniu:
2021-02-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lęborku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-12
Publikacja w dniu:
2021-02-12
Opis zmiany:
b/d