Aktualności

Artykuły

 • KOMUNIKAT - ograniczenia w obsłudze interesantów

  W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Lęborku z dnia 12.03.2020r., odwołano wszystkie rozprawy i posiedzenia wyznaczone na terminy w okresie od dnia 13 do 27 marca 2020 roku w Wydziałach Sądu Rejonowego  w Lęborku za wyjątkiem spraw pilnych w sposób oczywisty wymagających odbycia posiedzenia oraz wstrzymano osobiste przyjmowanie interesantów we wszystkich wydziałach sądu. Ponadto zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Lęborku wstrzymano przyjmowanie interesantów przez Prezesa Sądu, Wiceprezesa Sądu, Przewodniczących Wydziałów od dnia 11 marca 2020 roku do odwołania. Wszelkie skargi, wnioski, prośby należy kierować do Sądu drogą pisemną lub mailową. Zostaną one rozpoznane w ciągu 30 dni od daty wpływu.

  Od dnia 11 marca  2010 roku odwołuje się wszelkie zaplanowane wizyty uczniów szkół w Sądzie Rejonowym w Lęborku w ramach edukacji prawnej młodzieży. Bez rozpoznania pozostawia się nierozpatrzone dotychczas wnioski w tym zakresie.

  Informujemy, że wiele spraw można omówić, a nawet załatwić przez telefon, a także e-mailem lub przez ePUAP, jak również przesłanie korespondencji przy użyciu operatora pocztowego.

  Prosimy także, aby wszelkie płatności na rzecz Sądu Rejonowego w Lęborku dokonywać przelewami, np. poprzez systemy bankowości elektronicznej.

  Zapewniamy, że Sąd Rejonowy w Lęborku pracuje normalnie i jest do Państwa dyspozycji w każdej sprawie, a zaistniałe ograniczenia mają na celu uniknięcie rozprzestrzenianie się wirusa i wywołania przez niego choroby.

  W sytuacji powzięcia wiadomości, że osoba wezwana na rozprawę (np. strona postępowania, pełnomocnik, obrońca, świadek), w ostatnich 14 dniach wróciła z kraju/rejonu uznanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego jako szczególnie niebezpieczny i podatny na zakażenie koronawirusem lub miała kontakt z osobą, u której stwierdzono zarażenie koronawirusem prosimy o niezwłoczne przekazanie tej informacji, telefonicznie bądź drogą mailową, Kierownikowi Sekretariatu Wydziału właściwego ze względu na zarejestrowanie sprawy (numery telefonów oraz adres mailowy dostępne są na stronie internetowej). Informacja powinna zawierać: sygnaturę sprawy, imię i nazwisko osoby wezwanej, status w sprawie, kontaktowy numer telefonu albo adres mailowy oraz termin rozprawy, na który została wezwana.

  Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Lęborku nr A-210-12/20 z dnia 11.03.2020r 

  Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Lęborku nr A-210-14/20 z dnia 12.03.2020r 

  Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Lęborku nr A-210-15/20 z dnia 12.03.2020r 

 • Tydzień Mediacji

  Prezes Sądu Rejonowego w Lęborku uprzejmie informuje, że w dniach od 14 do 18 października 2019 obchodzony jest Tydzień Mediacji, w związku z tym w dniu 17 października 2019 r., w godz. od 10.00 do 12.00, w siedzibie Sądu Rejonowego w Lęborku

  Czytajwięcejo:
 • Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

  Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem prowadzony jest w Gdyni przy ul. Traugutta 2 w siedzibie Stowarzyszenia OVUM. Z pomocy Ośrodka mogą skorzystać osoby pokrzywdzone przestępstwem i świadkowie, a także osoby im najbliższe.

  Czytajwięcejo:
 • Sąd Rejonowy w Lęborku wspólnie z mediatorami

  Serdecznie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na dyżury mediatorów, które będą miały miejsce w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach od 10.00-12.00 (wyjątkowo w dniu 9 maja 2018 r.) w Kancelarii Adwokackiej adw. Edyty Wojciechowicz, Plac Pokoju 9/7 (II piętro) w Lęborku. Więcej informacji można uzyskać w zakładce „mediacje”.