Lista referendarzy z podziałem czynności

 LISTA REFERENDARZY SĄDU REJONOWEGO W LĘBORKU

Lp.

Imię i nazwisko

Wydział

1.

Aleksandra Groth-Hazak

I Cywilny

2.

Dorota Krzemieniecka

V Ksiąg Wieczystych